welcome svk_flag eng_flag fra_flag

AKTUALITY

OBECNÁ KNIŽNICA

Vedúca obecnej knižnice Mgr. Eva Valeková oznamuje čitateľom a širokej verejnosti, že obecná knižnica je presťahovaná do novovytvorených priestorov v areáli ZŠ v Žaškove (v budove telocvične). Knižnica bude bývať otvorená každý utorok v čase od 14:00 hod – 16:00 hod.Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 12. januára 2015.


kliknite pre zobrazenie zápisnice...


Výzva polície!

Nedajte šancu bytovým zlodejom a podvodníkom

Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je jedným z trestných činov, ktorého obeťou sa môže stať každý z nás. Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty. Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel...

Viac informácií sa dozviete v prílohe.

kliknite pre zobrazenie prílohy...


OZNAM

Oznamujeme občanom – rodičom detí, ktorí patrili do obvodu Detskej ambulancie v Istebnom, že v súvislosti s úmrtím MUDr. Janky Turčinovej boli zdravotné dokumentácie pridelené novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Bližšie podrobnosti sa dočítate v priloženom súbore.

kliknite pre zobrazenie prílohy...


Uvítanie detí

V piatok 30. 1. 2015 o 16:00 hod. sa v sále KD domu v Žaškove uskutoční uvítanie detí.


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2015, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2014 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2015.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Žaškov Vás pozýva na zápis do 1. ročníka. Zápis sa uskutoční 10. 2. 2015 (utorok) o 15:00 v budove Základnej školy v Žaškove v 1. triede. Je potrebné si doniesť rodný list dieťaťa a vyplnený zápisný lístok (nájdete v linku nižšie).

kliknite pre zobrazenie zápisného lístka...


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram (2015)


REFERENDUM

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda. Referendum sa vykoná v sobotu 7. februára 2015. Bližšie info v prílohe.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy