welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag
kalendar_podujati

zobraziť kalendár


kalendar


spolocenska_kronika

Narodili sa

Júl 2015- Ema Sroková

Júl 2015- Tomáš Otruba

štatistika za rok 2015Uzatvorené manželstvá

Júl 2015 - Bc. Martina Javornická - Miroslav Kucbel

Júl 2015 - Ivan Hampel – Veronika Palugová

Júl 2015 - Ľudovít Nemček a Veronika Ondrejová

štatistika za rok 2015Zomreli

Júl 2015 - Mária Záňová

Júl 2015 - Jozef Brunčák

štatistika za rok 2015Počet obyvateľov

k 31. 12. 2014: 1625denny_stacionar

Čo je denný stacionár?


Prevádzka denného stacionára


Žiadosť o umiestnenie


dolezite_odkazy

Dôležité tel. kontakty


Prevádzka Slovenskej pošty
v Žaškove


Ambulancia praktickej lekárky
MUDr. Zuzany Butvinovej


Predaj mlieka z pojazdného mliekomatu


Preskúšanie sirény


Obecná knižnica


odpadove_hospodarstvo

Odpadové hospodárstvo
(vývoz, zber, triedenie odpadu)


vpravo_bottom

AKTUALITY

UPOZORNENIE POLÍCIE

na zvýšený výskyt trestných činov krádeže, vlámaním do bytov, a pod...


podrobnejšie čítajte v prílohe...VÝZVA občanom

na zlegalizovanie stavieb, ktoré boli postavené bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb – napr. altánkov, garáží, prístreškov, oplotenie pozemku a pod. je potrebné uvedenú stavbu ohlásiť obci Žaškov, ako príslušnému stavebnému úradu, a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave.

Čítajte viac v prílohe...


kliknite pre zobrazenie prílohy...


UPOZORNENIE

Štátnej ochrany prírody SR - Správa národného parku Malá Fatra upozorňuje občanov na porušovanie vybraných ustanovení niektorých zákonov...

Bližšie čítajte v prílohe.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy