welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

logo_ZMM


44. ročník

ŽAŠKOVSKÝ MINIMARATÓN

a

Deň Obce Žaškov

Obec Žaškov usporiada 5. júla 2015 od 9:30 44. ročník bežeckého podujatia „Žaškovský minimaratón“, ktorý sa radí medzi najstaršie behy na Slovensku. Toto športové podujatie sa za dlhé obdobie, ktoré sa uskutočňuje, stalo veľmi populárnym a hojne navštevovaným nielen v bežeckých kategóriách dospelých, ale aj medzi deťmi a mládežou. Na preteku sa zúčastňujú bežci z rôznych kútov Slovenska a objavujú sa aj účastníci


kliknite pre viac info...

kliknite pre zobrazenie plagátu...

sponzori a mediálni partneri podujatia...

kliknite pre zobrazenie trasy 44. ročníka...

kliknite pre zobrazenie propozícii v slovenskom jazyku...

kliknite pre zobrazenie propozícii v anglickom jazyku...


UPOZORNENIE POLÍCIE

na zvýšený výskyt trestných činov krádeže, vlámaním do bytov, a pod...


podrobnejšie čítajte v prílohe...Záverečný účet obce Žaškov za rok 2014


kliknite pre zobrazenie záverečného účtu...Letný biblický tábor 2015

ECAV v Žaškove pozýva deti od 10 rokov na letný biblický tábor 2015. Tábor bude v termíne od 27. júla 2015 do 31. júla 2015 v Gerlachove (Vysoké Tatry).


bližie informácie nájdete v prílohe...

prihláška do tábora...


Letný detský dochádzkový klub

ECAV v Žaškove organizuje letný detský dochádzkový klub pre všetky deti v termíne od 6. 7. 2015. do 10. 7. 2015 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.


bližie informácie nájdete v prílohe...


Mliečny expres – zmena predaja!!!

Streda

  • od 13:20 hod. do 13:40 hod. - 4. autobusová zastávka
  • od 13:45 hod. do 13:55 hod. - pred Obecným úradom

Sobota

  • od 14:05 hod. do 14:17 hod. - 4. autobusová zastávka
  • od 14:20 hod. do 14:35 hod. - pred Obecným úradom

VÝZVA občanom

na zlegalizovanie stavieb, ktoré boli postavené bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb – napr. altánkov, garáží, prístreškov, oplotenie pozemku a pod. je potrebné uvedenú stavbu ohlásiť obci Žaškov, ako príslušnému stavebnému úradu, a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave.

Čítajte viac v prílohe...


kliknite pre zobrazenie prílohy...


UPOZORNENIE

Štátnej ochrany prírody SR - Správa národného parku Malá Fatra upozorňuje občanov na porušovanie vybraných ustanovení niektorých zákonov...

Bližšie čítajte v prílohe.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy