welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Deň matiek

Obec Žaškov v spolupráci so ZŠ s MŠ Vás srdečne pozýva v nedeľu 8. mája 2016 na slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Slávnosť sa uskutoční v sále kultúrneho domu so začiatkom o 15.00 hod


kliknite pre zobrazenie plagátu...


Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 7. apríla 2016.


kliknite pre zobrazenie zápisnice...


Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy v Žaškove bude prebiehať od 30. 4. 2016 do 30. 5. 2016. Pozývame rodičov na týždeň otvorených dverí od 23. 5. 2016 do 27. 5. 2016 v čase od 14:30 do 15:30.


kliknite pre zobrazenie plagátu...


Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – I. štvrťrok 2016

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Medzinárodný volejbalový turnaj

V telocvični ZŠ z MŠ sa v sobotu 12. 3. 2016 uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj za účasti súťažných družstiev z družobnej obce Moravský Žižkov, Hruštína a Žaškova. Domáci postavili tri družstvá a to Nohejbalový team a Klub priateľov športu sa rozdelil do A a B družstva podľa veku. Podmienkou bola účasť dvoch žien alebo dievčat v družstve. Po rozlosovaní poradia zápasov sa hralo systémom - každý s každým na dva vyhraté sety. Po súčte bodov najlepšie obstálo družstvo mládeže zo Žaškova pred druhým klubovým družstvom a tretím Moravským Žiškovom. Nasledoval ich Hruštín a Nohejbalový team. Nakoľko išlo o vyrovnané zápasy bojovalo sa o každý bod. Večer po ukončení turnaja nasledovalo odmenenie víťazov trofejami a malými darčekmi pre všetkých účastníkov. Posedením s výmenou skúseností sa ukončil tento výnimočný deň. Nakoniec chcem poďakovať všetkým zúčastneným a sponzorom tohoto podujatia.


kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...Voľby do NR SR 2016

Výsledky hlasovania vo volebnon okrsku č.1 v Žaškove, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky volieb do NR SR 5. 3. 2016.


kliknite pre zobrazenie výsledkov...Fašiangový sprievod dedinou (2016)Oznam o platení členského

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane alebo zaplatením členského príspevku na rok 2016 vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy