welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška

začatie obstarávania „Územného plánu obce Žaškov“

Vyvesené: 22. 8. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Trnkárik reprezentoval obec na Podroháčskych slávnostiach

trnkarik_podrohacske_slavnosti

Volejbal v Moravskom Žižkove

V piatok večer 25. 6. 2016 malá výprava volejbalistov od nás zavítala do družobnej obce Moravský Žižkov. V sobotu sa tam konal volejbalový turnaj na piesku. Po zvítaní sa posedelo a utužilo priateľstvo medzi nami a domácimi. V sobotu v tropickom teple prebehol turnaj na plážovom ihrisku pri miestnom Žižkovskom pivovare, kde sme boli aj ubytovaný a stravovaný. Po začiatočnom pomalšom rozbehu (v piesku sa to úplne inak pohybuje) sme po dvoch prehrách a dvoch výhrach obsadili konečné piate miesto.

Ďakujem všetkým zúčastneným a organizátorom, spolu aj protihráčom, sponzorom - Pivovaru Moravský Žižkov, obci Moravský Žiškov, obci Žaškov, PD Žaškov a fa. RUMIRO - TRANS za vydarenú športovú akciu na ktorej sme sa mohli spolupodieľať.


kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Poďakovanie

V nedeľu 03. júla 2016 sa v našej obci uskutočnil už po 45-krát Žaškovský minimaratón a druhýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. Tento ročník bol priemerný a zúčastnilo sa ho celkovo 201 súťažiacich čo je o 8 menej ako v roku 2015 a o 77 menej oproti roku 2014. V detských a žiackych kategóriách si sily zmeralo celkovo 98 súťažiacich. V kategóriách dospelých, dorastencov a seniorov štartovalo celkovo 103 pretekárov...


kliknite pre zobrazenie celého poďakovania...


Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 21. júna 2016.


kliknite pre zobrazenie zápisnice...


logo_ZMM

VÝSLEDKY 45. ročník

ŽAŠKOVSKÝ MINIMARATÓN

a

Deň Obce Žaškov

Obec Žaškov usporiadala 3. júla 2016 (nedeľa) 45. ročník bežeckého podujatia Žaškovský minimaratón a Deň obce Žaškov...


kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie detí

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky z Oravy

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky zo Žaškova


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy