welcome svk_flag eng_flag fra_flag
kalendar_podujati

zobraziť kalendár


kalendar


spolocenska_kronika

Narodili sa

September 2014- Ema Podušelová

September 2014- Miroslava Kurnotová

štatistika za rok 2014Uzatvorené manželstvá

Október 2014 - Miroslav Pobeha a Veronika Adamcová

Október 2014 - Matúš Užek a Veronika Škutová

Október 2014 - Patrik Komár a Adriána Borončová

Október 2014 - Pavol Otruba a Ing. Ľubomíra Langová

štatistika za rok 2014Zomreli

September 2014 - Dušan Štítik

September 2014 - Zuzana Matušovicová

štatistika za rok 2014Počet obyvateľov

k 31. 12. 2013: 1640denny_stacionar

Čo je denný stacionár?


Prevádzka denného stacionára


Žiadosť o umiestnenie


dolezite_odkazy

Dôležité tel. kontakty


Prevádzka Slovenskej pošty
v Žaškove


Ambulancia praktickej lekárky
MUDr. Zuzany Butvinovej


Detská ambulancia pre deti a dorast
Istebné - MUDr. Janka TurčinováPredaj mlieka z pojazdného mliekomatu


Preskúšanie sirény


odpadove_hospodarstvo

Odpadové hospodárstvo
(vývoz, zber, triedenie odpadu)


vpravo_bottom

AKTUALITY

VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov

Obecné zastupiteľstvo v Žaškove vyhlasuje v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov, na základe prijatého uznesenia OZ v Žaškove č. 151/6/2014 zo dňa 13. 11. 2014


kliknite pre zobrazenie výsledkov...Výsledky volieb do samosprávy obce 2014

Výsledky komunálnych volieb v Žaškove konaných dňa 15. 11. 2014.


kliknite pre zobrazenie výsledkov...OZNAM

Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov, na základe rozhodnutia Obvodného úradu Dolný Kubín, číslo OU-DK-OVVS-A/2014/00886/02 zo dňa 29. januára 2014 usporiadal v období od 1.2. 2014 do 15.7. 2014 verejnú zbierku, za účelom zabezpečenia hasičskej výstroje a techniky pre mladých hasičov.

Čistý výnos z verejnej zbierky bol 68,30 €. Finančný príspevok bol použitý na nákup jednej požiarnej hadice "C 52" v hodnote 73,50 €. Rozdiel 5,20 € bol uhradený z vlastných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.


kliknite pre zobrazenie oznamu o vyúčtovaní...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia o vyúčtovaní...

kliknite pre zobrazenie vyúčtovania...

kliknite pre zobrazenie bločku o vyúčtovaní...


EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

29. 10. 2014 sa naša škola - ZŠ s MŠ v Žaškove stala malou Európou a žiaci ju "precestovali" za jedno dopoludnie. Ako je to možné? Jednoducho...

kliknite pre pokračovanie textu...

kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


OBECNÁ KNIŽNICA

Vedúca obecnej knižnice – Mgr. Eva Valeková oznamuje čitateľom, že knižnica bude otvorená každý piatok v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. V prípade ďalších zmien budete informovaní cestou miestneho rozhlasu a na webovej stránke obce.Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy