Spoločenská rubrika

Narodili sa

Marec 2017
Jessica Kočalková

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

November 2016
PaedDr. Mária Horvátová a Jaroslav Juriga

štatistika za rok 2016


Zomreli

Apríl 2017
Ján Drígeľ
Ján Čierny

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY

 Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška

Návrh zadania pre "Územný plán obce Žaškov"

Vyvesené: 14. 3. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 
kliknite pre zobrazenie návrhu zadania územného plánu...  

Záverečný účet obce Žaškov

Za rok 2016

Vyvesené: 7. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky...


Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – I. štvrťrok 2017

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce, v zmysle zákona, zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25. apríla 2017 (utorok) o 16:00 do klubu kultúrneho domu v Žaškove.

kliknite pre zobrazenie pozvánky...


Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy v Žaškove bude prebiehať od 30. apríla 2017 do 30. mája 2017. Pozývame rodičov a deti na týždeň otvorených dverí od 22. mája do 26. mája 2017 v čase od 14:30 do 15:30 hodiny.

kliknite pre zobrazenie plagátu...
kliknite pre zobrazenie prihlášky...


Fotografická súťaž
„Najkrajšia fotografia z územia obce Žaškov“

Oslovujeme amatérskych ako aj „profesionálnych“ fotografov z obce Žaškov s možnosťou zapojiť sa do súťaže Najkrajšia fotografia z územia obce Žaškov“. Ponúkame týmto možnosť prezentovať naše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je v našej dedine zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Viac sa dozviete ak kliknete ďalej.

kliknite pre zobrazenie viac info...
kliknite pre zobrazenie prihlášky do súťaže... 


 Fašiangový sprievod dedinou (2017)


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...


 Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2017.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade v Žaškove. 

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2017

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2017 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2017 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...
kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb...
kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od zamestnávateľa...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od správcu bytov v inej obci...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od inej obce...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre opatrovateľky v zahraničí...


 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy