welcome svk_flag eng_flag fra_flag

AKTUALITY

Zber elektro odpadu

Obec Žaškov v spolupráci s firmou Ekoray Námestovo oznamujú, že od pondelka 18. mája 2015 bude prebiehať zber elektro odpadu, ktorý môžete doniesť a sústrediť do prevádzky starej materskej školy.


kliknite pre viac info...


POZVÁNKA

Výbor Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa bude konať 14. júna 2015 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Žaškove


kliknite pre zobrazenie pozvánky...


Úradná tabuľa obce

VZN č. 2/2015

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd A o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Žaškov

Vyvesené: 15. 5. 2015

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie návrhu...


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v termíne od 3. 6. 2015 8:30 hod do 3. 6. 2015 do 13:50 hod. bude v obci Žaškov prerušená dodávka elektrickej elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


TRNKÁRIK

Trnkárik uspel na krajskej prehliadke detského folklóru v striebornom pásme


trnkarik_krajska_prehliadka

Studnička - Relácia o obci Žaškov

Nedeľa 12.04.2015, Relácia o obci Žaškov, ktorá leží na pomedzí regiónov Liptov a Orava. Ľudia sa tu odpradávna venovali poľnohospodárstvu. Na neúrodných poliach pestovali predovšetkým ľan, chovali včely a z remesiel boli v obci zastúpené najmä drevospracujúce. Žaškovania boli široko-ďaleko známi výrobou kolovratov, ktoré predávali po celej Orave i Liptove. Poloha a izolovanosť dediny sa v značnej miere odr azili i v tradičnej kultúre a samozrejme v zložení spevného repertoáru.


kliknite pre prehratie relácie...


Výberové konanie

Základná škola s materskou školou Žaškov vypisuje výberové konanie na pozície: