welcome svk_flag eng_flag fra_flag

AKTUALITY

vianocny pozdrav

Oznam

Detská ambulancia Istebné – MUDr. Turčinová Janka oznamuje, že od 22.12.2014 až do odvolania nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Gajarská v Dolnom Kubíne. Sestrička bude v ambulancii prítomná.


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram (2015)


Úradná tabuľa obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady č. 1 / 2015

Vyvesené: 15. 12. 2014

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie VZN...

Schválený rozpočet

obce Žaškov na roky 2015, 2016 a 2017.

Vyvesené: 15. 12. 2014

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie rozpočtu...


REFERENDUM

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda. Referendum sa vykoná v sobotu 7. februára 2015. Bližšie info v prílohe.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov

Obecné zastupiteľstvo v Žaškove vyhlasuje v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov, na základe prijatého uznesenia OZ v Žaškove č. 151/6/2014 zo dňa 13. 11. 2014


kliknite pre zobrazenie výsledkov...OBECNÁ KNIŽNICA

Vedúca obecnej knižnice – Mgr. Eva Valeková oznamuje čitateľom, že knižnica bude otvorená každý piatok v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. V prípade ďalších zmien budete informovaní cestou miestneho rozhlasu a na webovej stránke obce.Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy