welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Gazdovské preteky

Žaškovskí furmani Vás pozývajú na 1. ročník Gazdovských pretekov, kde sa predstavia furmani s koňmi z rôznych kútov Slovenska. Sily, šikovnosť a svoj kumšt si zmerajú v rôznych disciplínach. Preteky sa uskutočnia v sobotu 10. októbra 2015 so začiatkom od 09:00 hod. v Žaškove v lokalite Tepeľ.

kliknite pre zobrazenie plagátu


VÝBEROVÉ KONANIE

OBEC ŽAŠKOV v zmysle §4 zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Žaškov 219 s predpokladaným nástupom od 01. 01. 2016

kliknite pre viac info


OZNAM

ÚPSVaR – Dolný Kubín pre poberateľov prídavku na dieťa

V tomto období prehodnocuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín trvanie nároku na výplatu prídavku na dieťa a z tohto dôvodu je potrebné, aby občania, ktorých deti sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na strednej resp. vysokej škole, obratom priniesli potvrdenie o návšteve školy na oddelenie služieb pre občana. Čisté tlačivá sa nachádzajú na internetovej stránke, v školách, alebo ich občania obdržia na úrade práce sociálnych vecí a rodiny od pracovníkov oddelenia služieb pre občana. V prípade detí, ktoré ukončili prípravu na povolanie štúdiom je potrebné predložiť doklad o ukončení štúdia ( maturitné vysvedčenie, výučný list, vysokoškolský diplom)."Plnenie rozpočtu

Obce Žaškov za 1. polrok 2015


kliknite pre zobrazenie prílohy...


VÝZVA občanom

na zlegalizovanie stavieb, ktoré boli postavené bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb – napr. altánkov, garáží, prístreškov, oplotenie pozemku a pod. je potrebné uvedenú stavbu ohlásiť obci Žaškov, ako príslušnému stavebnému úradu, a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave.

Čítajte viac v prílohe...


kliknite pre zobrazenie prílohy...


UPOZORNENIE

Štátnej ochrany prírody SR - Správa národného parku Malá Fatra upozorňuje občanov na porušovanie vybraných ustanovení niektorých zákonov...

Bližšie čítajte v prílohe.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy